<
>

Zdrowie i bezpieczeństwo

Heatsavr™ nie ma wpływu na skład chemiczny wody w basenie i może być stosowany razem z wszystkimi innymi systemami pielęgnacji wody oprócz ozonu, ponieważ aktywne filtry węglowe usuwają Heatsavr™. Jednak popularność ozonu i tak wciąż maleje z powodu bardzo wysokich kosztów stosowania, a niektórzy właściciele basenów doceniając korzyści Heatsavr™, rezygnują z ozonu na jego korzyść.

1.    Higiena i wybór pokrywy basenowej – kliknij tutaj i zobacz Kodeks praktyki przygotowany przez konsultantów ds. BHP firmy Studies in Work

2.    Wnioski ze szczegółowych, niezależnych badań prowadzonych przez firmę Aquatic Consulting Services z San Diego w Kalifornii na basenie odkrytym o pow. 300 m2 w Hotelu Hyatt Islandia

Po dodaniu Heatsavr™ nie odnotowano jego wpływu na standardowo monitorowane składniki jakościowe wody w basenie, które obejmują wolny i związany chlor oraz jego całkowitą zawartość, temperaturę wody, całkowitą zawartość rozpuszczonych składników stałych i kwasu cyjanurowego, pH, całkowitą zasadowość, twardość wapniową, wskaźnik nasycenia, żelazo, miedź, azotany, fosforany i przejrzystość. Alkohol izopropylowy dodany do wody w trakcie aplikowania produktu Heatsavr™ rozpuścił się na powierzchni wody w ciągu kilku minut po aplikacji, a jego stężenie w wodzie gwałtownie zmalało. Nawet w momencie gdy  stężenie alkoholu w wodzie było największe ryzyko narażenia użytkowników basenu na kontakt z alkoholem izopropylowym było nieistotne. Agencja Żywności i Leków dopuszcza trzydziestokrotną zawartość alkoholu w napojach spożywanych przez użytkowników przebywających przy basenie.

Kliknij tutaj i zobacz pełny raport

 

3.    Wnioski ze szczegółowych, niezależnych badań prowadzonych przez firmę Aqua Science Consultants PTY Ltd. na publicznym basenie krytym
W czasie badania poziomy chloru wolnego i związanego, pH oraz całkowitej zasadowości (regulowanej normami zdrowotnymi) pozostawały stałe. Nie zaobserwowano zwiększenia wahania wartości parametrów. Po dodaniu Heatsavr™ parametry chemiczne mieściły się w granicach wymagań określonych normami. Nie stwierdzono śladów drobnoustrojów, a jakość mikrobiologiczna była doskonała zarówno przed, jak i po zastosowaniu Heatsavr™.

W zakresie parametrów nieregulowanych monitorowanych w trakcie badania nie stwierdzono widocznych zmian czy wahań poziomów wartości redoks, chlorku sodu, twardości wapniowej, całkowitych rozpuszczonych składników stałych czy produktów korozji (miedź i żelazo). Po dodaniu Heatsavr™ obsługa basenu zarejestrowała zmniejszenie poziomów kondensacji o 10%. Zużycie gazu (wyłącznie do ogrzania wody) zmniejszyło się o około 18,6%. W przypadku ogrzewanych basenów krytych znajdujących się w budynkach wyposażonych w niewystarczające systemy wymiany powietrza korzystanie z Heatsavr™ może przynieść korzyści w postaci ograniczenia kondensacji i zmniejszenia kosztów ogrzewania powietrza.

Kliknij tutaj i zobacz pełny raport

 

4.    Wnioski z raportu toksykologicznego przygotowanego przez firmę NSF International

a) Przeprowadzone badania sugerują, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo podrażnienia skóry lub oczu w warunkach bezpośredniego narażenia na kontakt z produktem.

b) Wygląda na to, że produkt nie wywiera szkodliwego wpływu na środki dezynfekujące produkowane na bazie chloru, jeżeli stosowany jest w basenie zgodnie z instrukcją producenta.

c) Uzasadnione jest twierdzenie, że główne składniki produktu przeznaczone są do wykorzystywania w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, co umożliwia ich stosowanie jako bezpośredniego dodatku do żywności.

Kliknij tutaj i zobacz pełny raport

 

5.    Wnioski Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii związane z akceptacją badań działań drażniących na oczy i skórę, przeprowadzonych przez Safepharm Laboratories

BADANIE DZIAŁANIA DRAŻNIĄCEGO NA OCZY

  • Wyniki:

W trakcie badania nie odnotowano żadnego niepożądanego oddziaływania na oko.

  • Wniosek:

Materiał badawczy, NR KODU: 329179 (50 ppm)*. Maksymalny średni wynik w grupie – wartość 0,0. Materiał sklasyfikowano jako NIEDRAŻNIĄCY (KLASA 1 W SKALI OD 1 DO 8) dla oka królika zgodnie ze zmodyfikowanym systemem klasyfikacji Kay i Caladra.

Materiał badawczy nie osiągnął pozytywnych wyników w przypadku żadnego z badanych królików według przepisów EWG w zakresie etykietowania i został sklasyfikowany jako NIEDRAŻNIĄCY dla oka królika. W związku z powyższym nie są wymagane żadne symbole ani zwroty ryzyka.

BADANIE DZIAŁANIA DRAŻNIĄCEGO NA SKÓRĘ

  • Wyniki:

W trakcie badania nie odnotowano żadnych reakcji ze skórą.

  • Wniosek:

Roztwór materiału badawczego o stężeniu 50 ppm*, NR KODU: 329179.  Podstawowy wskaźnik podrażnienia skóry o wartości 0,0. Materiał sklasyfikowano jako NIEDRAŻNIĄCY dla skóry królika zgodnie ze schematem klasyfikacji Draize. Nie odnotowano śladów korozji.